• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Broj: A-96/17
  Sarajevo, 01.02.2017. godine

  Na osnovu čl. 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ), te na osnovu Memoranduma o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 2.“ zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Glavna kantonalna tužiteljica objavljuje:

   

  J A V N I   P O Z I V
  za privremeni angažman u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo


  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo poziva zainteresovane kandidate da dostave svoje prijave za poziciju:

  1 . Saradnik ( diplomirani pravnik, bakalaureat/bachelor prava ) ........... 1 ( jedan ) izvršilac

  Opis poslova: pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta, te obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.
   
  Uslovi:
  VSS, VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke

  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo formirat će posebnu internu komisiju koja će izvršiti selekciju svih zaprimljenih prijava. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju radi konačnog izbora najboljeg kandidata.

  Specifična iskustva kandidata mogu biti predmetom ocjene komisije za izbor, te se podstiču kandidati da dostave i dokumentaciju koja pozitivno može uticati na rangiranje kandidata.
  Kandidati prilikom prijave mogu dostaviti skenirane primjerke dokumenata, a od izabranog kandidata tražiti će se predočenje originalnih dokumenata.

  Sa odabranim kandidatom, nakon predočenja originalnih primjeraka potrebne dokumentacije, sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme, a shodno obezbjeđenim donatorskim sredstvima, kako je to previđeno Memorandumom o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 2.“ zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona.


  Prijave sa kraćom biografijom i dokazom o ispunjavanju uslova kandidati trebaju dostaviti do 08.02.2017.godine isključivo elektronskim putem na adresu : kt-sarajevo@pravosudje.ba

  Prikazana vijest je na:
  759 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni poziv

  01.02.2017.

  Broj: A-96/17
  Sarajevo, 01.02.2017. godine

  Na osnovu čl. 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ), te na osnovu Memoranduma o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 2.“ zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Glavna kantonalna tužiteljica objavljuje:

   

  J A V N I   P O Z I V
  za privremeni angažman u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo


  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo poziva zainteresovane kandidate da dostave svoje prijave za poziciju:

  1 . Saradnik ( diplomirani pravnik, bakalaureat/bachelor prava ) ........... 1 ( jedan ) izvršilac

  Opis poslova: pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta, te obavljanje svih drugih zadataka u cilju smanjenja broja starih neriješenih predmeta u Tužilaštvu.
   
  Uslovi:
  VSS, VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke

  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo formirat će posebnu internu komisiju koja će izvršiti selekciju svih zaprimljenih prijava. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju radi konačnog izbora najboljeg kandidata.

  Specifična iskustva kandidata mogu biti predmetom ocjene komisije za izbor, te se podstiču kandidati da dostave i dokumentaciju koja pozitivno može uticati na rangiranje kandidata.
  Kandidati prilikom prijave mogu dostaviti skenirane primjerke dokumenata, a od izabranog kandidata tražiti će se predočenje originalnih dokumenata.

  Sa odabranim kandidatom, nakon predočenja originalnih primjeraka potrebne dokumentacije, sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme, a shodno obezbjeđenim donatorskim sredstvima, kako je to previđeno Memorandumom o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 2.“ zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona.


  Prijave sa kraćom biografijom i dokazom o ispunjavanju uslova kandidati trebaju dostaviti do 08.02.2017.godine isključivo elektronskim putem na adresu : kt-sarajevo@pravosudje.ba