• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Tužioci

  03.01.2019.

  URED GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA

  -  Sarajlija Sabina – Glavna kantonalna tužiteljica  (Biografija)

   

  - Sead Kreštalica - Zamjenik glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta i korupcije I Odjela za ratne zločine (Biografija)


  - Hrvoje Čabrajić - Zamjenik glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta i korupcije (Biografija)


  - Meliha Dugalija - Zamjenica glavne kantonalne tužiteljice za Odjel općeg kriminaliteta i Odjela za maloljetnike (Biografija)

      

  Odjel ZA privredni kriminalitet I KORUPCIJU

  - Šahinpašić Nina – Šef Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija) 

  - Radovanović Sokić Željka – zamjenica šefa Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)

  - Bahtijarević  Alagić Ena - Tužiteljica (Biografija)

  - Bajrektarević Aida – Tužiteljica (Biografija)

  - Bešlija Aida - Tužiteljice (Biografija)

  - Bogunić Sanin – Tužilac (Biografija)

  - Čaušević Jasmina – Tužiteljica (Biografija)

  - Cvrtak Nevena – Tužiteljica (Biografija)

  - Džerahović Medina - Tužiteljica (Biografija)

  - Fejzagić Feđa – Tužilac (Biografija)

  - Gluhović Dragoslav - Tužilac (Biografija)

  - Grujić Blaženka – Tužiteljica (Biografija)

  - Hadžismailović Aid - Tužilac (Biografija)

  - Ikonić Zoran - Tužilac (Biografija)

   -Jovičić Mladen-Tužilac

  - Karić Jovo – Tužilac (Biografija)

  - Kurtanović Lejla – Tužiteljica (Biografija)

  - Mehmedić Amra – Tužiteljica (Biografija) 

  - Močević Marko - Tužilac

  - Mutevelić Mirza - Tužilac

  - Peco Selma - Tužiteljica (Biografija)

  - Ruždić Amina – Tužiteljica (Biografija)

  - Selimović Samir – Tužilac (Biografija)

   -Soldat Darko-Tužilac
   

  Odjel ZA opšti kriminalitet

  - Heljić Šeila – Šef Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

  - Hrapo Safet – Zamjenik Šefa Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

  - Bukvić Tahmaz Emela – Tužiteljica (Biografija)

  - Džinović Alma - Tužiteljica

  - Herceglija Šejla – Tužiteljica (Biografija)

  - Imamović Sanita – Tužiteljica (Biografija)

  - Jahjefendić Aziz – Tužilac (Biografija)

  - Jovanović Saša - Tužilac (Biografija)

  - Keranović Nermin - Tužilac

   -Kovačević Stefan-Tužilac

  - Knežević Jasminka – Tužiteljica (Biografija)

  - Kurilić Iva - Tužiteljica

  - Lučić Slaviša - Tužilac

  - Martinčević Darko - Tužilac

  - Meršnik Mona – Tužilac (Biografija)

  - Šaćirović Edin – Tužilac (Biografija)

  - Topalović Aida - Tužiteljica (Biografija)

  - Turić Aida – Tužiteljica (Biografija)

  - Karić Džemal – Tužilac    

  Odjel za ratne zločine

  - Slijepčević Dragan – Šef Odjela za ratne zločine (Biografija)  

  - Tomić Anđušić Željka - Tužiteljica (Biografija)   

                                                                      Odjel za maloljetnike

  - Hajdo Balta Advija – Šef odjela za maloljetnike  (Biografija)

  - Pašić Maja - Zamjenica šefa Odjela za maloljetnike  

  - Škaljić Sanela - Tužiteljica  (Biografija)


   

   

  Svakog od gore navedenih tužilaca možete kontaktirati putem E-maila tako što ćete kucati

  19057 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1