• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pozdravna riječ

  Riječ glavne kantonalne tužiteljice
   
   
              Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je samostalno i nezavisno državno tijelo koje u okviru prava i dužnosti Kantona Sarajevo preduzima zakonom utvrđene mjere na otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela.

              Naš rad se zasniva na principima nezavisnosti i nepristrasnosti, jednakosti, transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma, a sve u cilju jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa i jačanja vladavine prava.

              Posebnu pažnju posvećujemo usvajanju i primjeni međunarodnih standarda u svom radu, poštivanju prava oštećenih, svjedoka, osumnjičenih i ostalih sudionika u postupku.

              Naše aktivnosti organizujemo tako da povećamo i unapređujemo efikasnost i kvalitet rada i institucionalno jačamo Tužilaštvo, kako bi se u okviru svojih nadležnosti efikasno suprotstavili svim oblicima kriminaliteta. Uz poruku da se kriminal ne isplati i uz profesionalan odnos zaposlenih prema korisnicima usluga Tužilaštva, nastojimo da doprinesemo da Kanton bude sigurnije mjesto za život i rad.

              Preko naše web stranice možete pratiti rad Tužilaštva, jer ćemo nastaviti ažurno predstavljanje naših aktivnosti, te tako olakšati pristup informacijama od značaja za javnost.

  S poštovanjem,

   

                                                      GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
                                                                                        Sabina Sarajlija

  4443 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1