• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Historijat
 • Osnivanje i historijat tužilaštva

  Osnivanje i historijat Tužilaštva

  28.06.2010.

  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ustanovljeno je Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 15.12.2003. godine, sa kojim danom su prestala postojati dotadašnja općinska tužilaštva I i II i Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

  Uloga Tužilaštva u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine definirana je Zakonom o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/02, 22/02, 30/08), a koji Zakon je donijet na osnovu Odluke Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj: 20/02 od 22.08.2002. godine („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/02).

  Prema članu 1. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, Tužilaštvo je samostalno državno tijelo koje, u okviru prava Kantona Sarajevo, poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja počinilaca krivičnih djela, te vrši druge poslove određene federalnim i kantonalnim zakonom.

  Slijedom navedene zakonske odredbe, Tužilaštvo je stranka sui generis pred sudom, te ima isključivo pravo gonjenja osoba za koje postoje osnovi sumnje da su počinila krivična djela.

  Tužilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Kantona Sarajevo, a na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, zakona Federacije Bosne i Hercegovine i zakona Kantona Sarajevo. U okviru svojih nadležnosti Tužilaštvo štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda propisanih Ustavom i međunarodnim ugovorima ratificiranim od strane Bosne i Hercegovine, kao i prava i interese pravnih osoba u skladu sa zakonima, osiguravajući na taj način ustavnost i zakonitost.

   

  458 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1