• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zahtjev za pristup informacijama

  13.09.2010.
  Na osnovu člana 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama ( Službene novine F BiH br.21/01 ) i Uputstva za sprovodjenje Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službene novine F BiH br.57/01 ), podnosim

  ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  ( Podnosilac Zahtjeva, za pravna lica i sjedište firme )

  Ime i prezime:_______________________
  Adresa:____________________________

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  KANTONA SARAJEVO
  Radićeva broj 6
  S A R A J E V O

  ( Sadržaj zahtjeva - dati dovoljno podatka o prirodi , sadržaju informacije )

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  U smislu člana 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama uz prilog zahtjeva podnosim i kopiju lične karte ili punomoć u slučaju da se zahtjev odnosi na ličnu informaciju.

  Mjesto i datum Podnosilac zahtjeva

  ______________ ____________________
  INDEX REGISTAR
  Indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštvo Kantona Sarajevo , odnosno kojima ono raspolaže; oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa informacijama.

  I VRSTE INFORMACIJA

  1. Statistički podaci u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivična djela:
  1.1. Prijave po poznatim, nepoznatim, punoljetnim i maloljetnim pociniocima: ukupno u radu, neriješene prijave,
  1.2.istrage: ukupno u radu, neriješene kod suda,
  1.3. obustave; ukupno istraga i obustava,
  1.4. presude po optužnicama : osuđujuće, oslobađajuće. odbijajuće
  1.5. žalbe kantonalnog tužioca: uvažene, odbijene
  2. Statisticki podaci o postupanju po vanrednim pravnim lijekovima kada je na to Zakonom ovlašten.
  3. Statisticki podaci o organizacionoj strukturi kantonalnog tužilaštva
  3.1. broj kantonalnog tužilaštva
  3.2. broj nosilaca tužilacke funkcije
  3.3. broj, strucna kvalifikacija , poslovi i zadaci radnika I namještenika
  3.4. osposobljavanje i rješavanje statusa zaposlenih
  4. Informacije o saradnji sa drugim organima i organizacijama
  5.Izvještaji o radu tužilaštava
  5.1. tromjesecni
  5.2. polugodinji
  5.3. godišnji
  5.4. o finansijsko -tehnickom stanju
  6. Drugi podaci i informacije koje se pojave u radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

  II. OBLIK INFORMACIJE
  Oblik informacije može se dati kao kopija postojeceg originalnog dokumenta ili u vidu elektronskog zapisa ili posebno sacinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.
  III. PRISTUP INFORMACIJAMA
  Informacije koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo su dostupne javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama (Sl. Novine FBiH broj 32/01). Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ce utvrditi izuzetke- povjerljive informacije u smislu clanova 5. 6. 7. 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama.
  IV. MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA
  Kancelarija službenika za odnose sa javnošcu je mjesto gdje podnosilac zahtjeva može dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno gdje može pristupiti traženim i odobrenim informacijama.
  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo kao javni organ preduzimace sve potrebne mjere pomoci tražiocu informacija u cilju ostvarivanja prava koja proizilaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
  Prikazana vijest je na:
  603 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Zahtjev za pristup informacijama

  13.09.2010.
  Na osnovu člana 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama ( Službene novine F BiH br.21/01 ) i Uputstva za sprovodjenje Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službene novine F BiH br.57/01 ), podnosim

  ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  ( Podnosilac Zahtjeva, za pravna lica i sjedište firme )

  Ime i prezime:_______________________
  Adresa:____________________________

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  KANTONA SARAJEVO
  Radićeva broj 6
  S A R A J E V O

  ( Sadržaj zahtjeva - dati dovoljno podatka o prirodi , sadržaju informacije )

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  U smislu člana 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama uz prilog zahtjeva podnosim i kopiju lične karte ili punomoć u slučaju da se zahtjev odnosi na ličnu informaciju.

  Mjesto i datum Podnosilac zahtjeva

  ______________ ____________________
  INDEX REGISTAR
  Indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštvo Kantona Sarajevo , odnosno kojima ono raspolaže; oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa informacijama.

  I VRSTE INFORMACIJA

  1. Statistički podaci u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivična djela:
  1.1. Prijave po poznatim, nepoznatim, punoljetnim i maloljetnim pociniocima: ukupno u radu, neriješene prijave,
  1.2.istrage: ukupno u radu, neriješene kod suda,
  1.3. obustave; ukupno istraga i obustava,
  1.4. presude po optužnicama : osuđujuće, oslobađajuće. odbijajuće
  1.5. žalbe kantonalnog tužioca: uvažene, odbijene
  2. Statisticki podaci o postupanju po vanrednim pravnim lijekovima kada je na to Zakonom ovlašten.
  3. Statisticki podaci o organizacionoj strukturi kantonalnog tužilaštva
  3.1. broj kantonalnog tužilaštva
  3.2. broj nosilaca tužilacke funkcije
  3.3. broj, strucna kvalifikacija , poslovi i zadaci radnika I namještenika
  3.4. osposobljavanje i rješavanje statusa zaposlenih
  4. Informacije o saradnji sa drugim organima i organizacijama
  5.Izvještaji o radu tužilaštava
  5.1. tromjesecni
  5.2. polugodinji
  5.3. godišnji
  5.4. o finansijsko -tehnickom stanju
  6. Drugi podaci i informacije koje se pojave u radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

  II. OBLIK INFORMACIJE
  Oblik informacije može se dati kao kopija postojeceg originalnog dokumenta ili u vidu elektronskog zapisa ili posebno sacinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.
  III. PRISTUP INFORMACIJAMA
  Informacije koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo su dostupne javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama (Sl. Novine FBiH broj 32/01). Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ce utvrditi izuzetke- povjerljive informacije u smislu clanova 5. 6. 7. 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama.
  IV. MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA
  Kancelarija službenika za odnose sa javnošcu je mjesto gdje podnosilac zahtjeva može dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno gdje može pristupiti traženim i odobrenim informacijama.
  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo kao javni organ preduzimace sve potrebne mjere pomoci tražiocu informacija u cilju ostvarivanja prava koja proizilaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

  Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo