• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO U PRVIH ŠEST MJESECI 2021. GODINE PODIGLO 72 OPTUŽNICE ZA ORGANIZIRANI, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU

  19.07.2021.
  Ured glavne kantonalne tužiteljice nakon analize polugodišnjeg izvještaja, informiše javnost o rezultatima rada na predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala kroz pregled podignutih optužnica, podatke o oduzetoj imovini pribavljenoj krivičnim djelom, podatke o izrečenim presudama i informisanje o preduzetim koracima u cilju unapređenja saradnje sa agencijama za provođenje zakona.

  Optužnice

  Tužilaštvo Kantona Sarajevo je u proteklih šest mjeseci podiglo 72 optužnice za organizirani, privredni kriminal i korupciju i time realizovalo jedan od ciljeva iz strateškog okvira za tužilaštva u Federaciji BiH, koji se odnosi na povećanje broja riješenih predmeta korupcije i organizovanog kriminala. Naime, u ovom periodu optuženo je 67 osoba u 57 koruptivnih predmeta. Za privredni kriminal je podignuto 10 optužnica protiv 13 osoba, dok su za organizirani kriminal podignute 2 optužnice protiv 19 osoba. Neke od značajnijih optužnica koje su potvrđene u prvih šest mjeseci ove godine su predmet “Profit”, zatim optužnice protiv 17 saobraćajnih policajaca koji se terete za koruptivna krivična djela, potom, predmeti, u kojim su optužene 24 osobe zbog davanja dara i nezakonitog pribavljanja vozačkih dozvola.  Zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi optužena su i tri bivša direktora u predmetu “Pazarić”.  Tužilaštvo je imalo i 6 pritvorskih predmeta vezanih za koruptivna krivična djela, te je provelo akciju “Kolonija” protiv više lica vezano za koruptivne radnje u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u kojem predmetu je istraga još u toku. Pored navedenog, po prijavama Kantonalnog Ureda za borbu protiv korupcije podignute su i 4 optužnice zbog krivotvorenja diploma zaposlenih u javnom sektoru, te se nastavljaju istrage i kontinuiran rad na ovoj vrsti predmeta.


  Oduzeta i osigurana imovina

  Također, u prvih šest mjeseci 2021. godine pravosnažnim presudama, u tri krivična predmeta, trajno je oduzeto 725.314,39 KM imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, od čega samo u predmetu “Kasa” 694.663,14 KM. U pet predmeta nepravomoćnom presudom je oduzeto 539.174,04 KM imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, 
  Vrijednost osigurane imovine iznosi 12.969.033,33 KM. Tako je u predmetu „Profit“, u kojem je u junu 2021. godine za organizirani kriminal optuženo 19 osoba, blokirano 12.255.654,41 KM. 


  Presude

  Pred nadležnim sudovima u Sarajevu izrečeno je i više osuđujućih presuda za privredni kriminal i korupciju. Važno je naglasiti da je omjer pravosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda 95 %, što znači da je tek u 5 % presuda sud donio oslobađajuće presude.

  Tako su optuženi u predmetu "Lok" prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu osuđeni na ukupno 23,5 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja i pranja novca. Zbog koruptivnih krivičnih djela nepravomoćno su osuđeni na po četiri godine zatvora optuženi u predmetu “Tower”. U predmetu protiv bivše Uprave J.P. Željeznice Federacije BiH, izrečena je prvostepena osuđujuća presuda protiv 5 fizičkih i jedne pravne osobe zbog krivičnih djela protiv službene dužnosti, te je pravnom licu “Gredelj” doo Sarajevo izrečena novčana kazna u iznosu od 2,5 miliona KM.

  Na zatvorsku kaznu od jedne godine pravomoćno je osuđen bivši ministar u Federalnoj vladi Desnica Radivojević zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, kojem je oduzeto i 15.852,84 KM nezakonito stečene imovinske koristi. Bivšem vijećniku iz Novog Grada Hasanu Hadžiću izrečena je pravomoćna presuda od godinu dana zatvora zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi zbog trgovine uticajem. Nadalje, izrečena je i pravomoćna presuda bivšem načelniku Gorske službe spašavanja Sarajevo Adnanu Podži zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti, te je izrečeno više osuđujućih presuda zbog krivičnih djela davanja dara policijskim službenicima, pronevjere u službi, nedozvoljene trgovine, obmane prilikom dobijanja kredita i drugih krivičnih djela. 
   

  Saradnja s agencijama za provođenje zakona

  Tužilaštvo KS je opredjeljeno da prioritetno radi na procesuiranju krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa i da kroz provođenje finansijskih istraga obezbijedi da sudovi presudama oduzmu nezakonito stečenu imovinu od počinilaca krivičnih djela. Kako bi se povećao kvalitet i efikasnost istraga i podigao veći broj optužnica u kompleksnim predmetima Tužilaštvo je preduzelo niz aktivnosti koje se ogledaju u sačinjavanju zajedničkih akcionih planova, unapređenja procedura, jačanja saradnje i timskog rada sa agencijama za provođenje zakona i Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. 
  Prikazana vijest je na:
  208 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO U PRVIH ŠEST MJESECI 2021. GODINE PODIGLO 72 OPTUŽNICE ZA ORGANIZIRANI, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU

  19.07.2021.
  Ured glavne kantonalne tužiteljice nakon analize polugodišnjeg izvještaja, informiše javnost o rezultatima rada na predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala kroz pregled podignutih optužnica, podatke o oduzetoj imovini pribavljenoj krivičnim djelom, podatke o izrečenim presudama i informisanje o preduzetim koracima u cilju unapređenja saradnje sa agencijama za provođenje zakona.

  Optužnice

  Tužilaštvo Kantona Sarajevo je u proteklih šest mjeseci podiglo 72 optužnice za organizirani, privredni kriminal i korupciju i time realizovalo jedan od ciljeva iz strateškog okvira za tužilaštva u Federaciji BiH, koji se odnosi na povećanje broja riješenih predmeta korupcije i organizovanog kriminala. Naime, u ovom periodu optuženo je 67 osoba u 57 koruptivnih predmeta. Za privredni kriminal je podignuto 10 optužnica protiv 13 osoba, dok su za organizirani kriminal podignute 2 optužnice protiv 19 osoba. Neke od značajnijih optužnica koje su potvrđene u prvih šest mjeseci ove godine su predmet “Profit”, zatim optužnice protiv 17 saobraćajnih policajaca koji se terete za koruptivna krivična djela, potom, predmeti, u kojim su optužene 24 osobe zbog davanja dara i nezakonitog pribavljanja vozačkih dozvola.  Zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi optužena su i tri bivša direktora u predmetu “Pazarić”.  Tužilaštvo je imalo i 6 pritvorskih predmeta vezanih za koruptivna krivična djela, te je provelo akciju “Kolonija” protiv više lica vezano za koruptivne radnje u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u kojem predmetu je istraga još u toku. Pored navedenog, po prijavama Kantonalnog Ureda za borbu protiv korupcije podignute su i 4 optužnice zbog krivotvorenja diploma zaposlenih u javnom sektoru, te se nastavljaju istrage i kontinuiran rad na ovoj vrsti predmeta.


  Oduzeta i osigurana imovina

  Također, u prvih šest mjeseci 2021. godine pravosnažnim presudama, u tri krivična predmeta, trajno je oduzeto 725.314,39 KM imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, od čega samo u predmetu “Kasa” 694.663,14 KM. U pet predmeta nepravomoćnom presudom je oduzeto 539.174,04 KM imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, 
  Vrijednost osigurane imovine iznosi 12.969.033,33 KM. Tako je u predmetu „Profit“, u kojem je u junu 2021. godine za organizirani kriminal optuženo 19 osoba, blokirano 12.255.654,41 KM. 


  Presude

  Pred nadležnim sudovima u Sarajevu izrečeno je i više osuđujućih presuda za privredni kriminal i korupciju. Važno je naglasiti da je omjer pravosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda 95 %, što znači da je tek u 5 % presuda sud donio oslobađajuće presude.

  Tako su optuženi u predmetu "Lok" prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu osuđeni na ukupno 23,5 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja i pranja novca. Zbog koruptivnih krivičnih djela nepravomoćno su osuđeni na po četiri godine zatvora optuženi u predmetu “Tower”. U predmetu protiv bivše Uprave J.P. Željeznice Federacije BiH, izrečena je prvostepena osuđujuća presuda protiv 5 fizičkih i jedne pravne osobe zbog krivičnih djela protiv službene dužnosti, te je pravnom licu “Gredelj” doo Sarajevo izrečena novčana kazna u iznosu od 2,5 miliona KM.

  Na zatvorsku kaznu od jedne godine pravomoćno je osuđen bivši ministar u Federalnoj vladi Desnica Radivojević zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, kojem je oduzeto i 15.852,84 KM nezakonito stečene imovinske koristi. Bivšem vijećniku iz Novog Grada Hasanu Hadžiću izrečena je pravomoćna presuda od godinu dana zatvora zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi zbog trgovine uticajem. Nadalje, izrečena je i pravomoćna presuda bivšem načelniku Gorske službe spašavanja Sarajevo Adnanu Podži zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti, te je izrečeno više osuđujućih presuda zbog krivičnih djela davanja dara policijskim službenicima, pronevjere u službi, nedozvoljene trgovine, obmane prilikom dobijanja kredita i drugih krivičnih djela. 
   

  Saradnja s agencijama za provođenje zakona

  Tužilaštvo KS je opredjeljeno da prioritetno radi na procesuiranju krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa i da kroz provođenje finansijskih istraga obezbijedi da sudovi presudama oduzmu nezakonito stečenu imovinu od počinilaca krivičnih djela. Kako bi se povećao kvalitet i efikasnost istraga i podigao veći broj optužnica u kompleksnim predmetima Tužilaštvo je preduzelo niz aktivnosti koje se ogledaju u sačinjavanju zajedničkih akcionih planova, unapređenja procedura, jačanja saradnje i timskog rada sa agencijama za provođenje zakona i Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.