Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

SARAJEVSKO TUŽILAŠTVO I FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA FBIH: PROAKTIVNI PRISTUP ISTRAGAMA PROTIV KORUPCIJE, FINANSIJSKOG I PRIVREDNOG KRIMINALA

17.03.2021.

U utorak 16.03.2021. godine potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Finansijske-Financijske policije Federacije BiH kao rezultat aktivnosti koje je podržao Projekat Britanske ambasade u Sarajevu. Protokol o saradnji između ove dvije institucije potpisali su glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva KS Sabina Sarajlija i v.d. glavnog inspektora Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović.
 
Protokol je rezultat opredjeljenja obje institucije da osnaže saradnju u cilju provođenja proaktivnih istraga u borbi protiv korupcije, finansijskog i privrednog kriminala. Zajedničko planiranje, saradnja prije i u toku istraga, ključni je pristup koji će omogućiti efikasnije gonjenje počinilaca ovih krivičnih djela.
 
V.d. glavnog inspektora Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, Amel Topalović, istakao je da će ovaj pristup osigurati da se kapaciteti Finansijske-Financijske policije i inspektora kao ovlaštenih službenih lica u potpunosti iskoriste za potrebe otkrivanja korupcije, privrednog kriminala i finansijskih prevara pravnih i fizičkih lica te učešće Finansijske-Financijske policije u finansijskim istragama, što je jedan od prioriteta i Finansijske-Financijske policije Federacije BiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
 “Finansijska-Financijska policija FBiH će predmetni Protokol, kao vid dobre prakse u međusobnoj saradnji, ponuditi i drugim tužilaštvima u Federaciji BiH, u cilju zajedničkog i koordiniranog postupanja u predmetima iniciranim od strane Finansijske-Financijske policije FBiH, a koja saradnja je preduslov kvalitetnog rada i zakonitog prikupljanja dokaza s jedne i kvalitetnih optužnica s druge strane.”, kazao je Topalović.
 
Glavna kantonalna tužiteljica je potvrdila da nakon sličnog dokumenta koji je potpisan prošle godine sa Poreznom upravnom FBIH, Protokol sa Finansijskom policijom potvrđuje opredjeljenje tužilaštva da unaprijedi koordinaciju, saradnju kao i timski rad sa agencijama za provođenje zakona.
„Cilj nam je da unaprijedimo kvalitet rada i efikasnost u predmetima korupcije i privrednog kriminala. Zahvaljujemo se Projektu Britanske ambasade u Sarajevu na podršci u provođenju naših aktivnosti“.
 
Iz Projekta su naglasili svoje zadovoljstvo potpisivanjem Protokola te su naglasili da se na ovaj način doprinosi realizaciji preporuka Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Efikasna saradnja agencija za provođenje zakona i tužilaštva, kako je istaknuto,  zasigurno će rezultirati većim brojem  optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.

                         URED GLAVNE KANTONALNE TUŽITELJICE


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Slika-1.jpg