Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA ODRŽALA RADNI SASTANAK S POLICIJSKIM KOMESAROM MUP-a KS

18.12.2020.

U  prostorijama  Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo održan je radni sastanak kojem su prisustvovali glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija i policijski komesar Uprave policije MUP-KS Nusret Selimović sa saradnicima. Razgovarano je, između ostalog, o postupanju u krivičnim predmetima za krivična djela sa propisanom kaznom zatvora do pet godina u cilju kvalitetnije i efikasnije krivično-pravne zaštite građana. Poseban akcenat stavljen je na kontinuitet i  kvalitet saradnje Kantonalnog tužilaštva i Uprave policije MUP-a KS u cilju zajedničkog djelovanja u borbi protiv svih oblika kriminala radi stvaranja povoljnog sigurnosnog okruženja.
Konstatirano je da  se unaprijeđenje saradnje policije i tužilaca odvija kroz razvoj zajedničkih strategija i operativnih planova, intenziviranje komunikacije, zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica,  a sve u cilju efikasnijeg rada na predmetima.  Tim povodom je potpisan inovirani Protokol o saradnji između ove dvije institucije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_3348.JPG

DSC_3332.JPG

DSC_3343.JPG