Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

SARAJEVSKO TUŽILAŠTVO I FEDERALNA POREZNA UPRAVA: JAČAMO SARADNJU S CILJEM PROAKTIVNE BORBE PROTIV FINANSIJSKOG I PRIVREDNOG KRIMINALA

16.12.2020.

Danas je u Sarajevu upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Porezne uprave Federacije BiH, koji je rezultat aktivnosti podržan od strane  Britanske ambasade u Sarajevu . Protokol o saradnji između ove dvije institucije potpisali su glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva KS Sabina Sarajlija i direktor Porezne uprave Federacije Šerif Isović.
 
Njegova ekselencija, britanski ambasador u BiH Matthew Field, istakao je da pozdravlja potpisivanje Protokola o saradnji koji će omogućiti bolju saradnju tužilaca i agencija za sprovedbu zakona, kao i primjenu dobrih istražnih praksi diljem BiH.  Ozbiljni oblici korupcije ostaju ključni izazov za cijelu BiH. Saradnja koja je danas ozvaničena predstavlja prekretnicu u borbi protiv korupcije i u podršci vladavini prava.
 
Osnovni cilj buduće saradnje je jačanje kapaciteta za provođenje proaktivnih istraga u borbi protiv porezne utaje,  pranja novca ali i efikasnije provođenje finansijskih istraga.  
Pravovremeno obavještavanje i dostavljanje dokumenata i podataka od strane inspektora Porezne uprave FBiH,doprinijeti će u efikasnijim istragama ali i dokazivanju poreskog kriminala.  
 
Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović istakao je da će ovakvo preciziranje, poput:  ko, kad, kako i na koji način izvršava određene aktivnosti imati  za rezultat kvalitetnije procesuiranje krivičnih djela iz oblasti poreza što će doprinositi efikasnijem vođenju krivičnog postupka, sankcionisanju počinilaca takvih djela, ali i preventivno utjecati i na sve druge porezne obveznike ukoliko se odluče na nepoštivanje poreznih i drugih zakona.

 “Iskreno se nadam da će budući rad u skladu sa važećim zakonskim propisima i potpisanim Protokolom doprinijeti mnogo boljim rezultatima kako Porezne uprave FBiH, tako i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Zahvaljujem se i predstavnicima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo na čelu sa glavnom tužiteljicom Sabinom Sarajlija na dosadašnjoj saradnji i što je Porezna uprava FBiH od strane Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo predložena za ovaj projekat.

Porezna uprava Federacije BiH se posebno zahvaljuje Britanskoj ambasadi i ambasadoru Mattu Fieldu na podršci projektu koji je za cilj imao unapređenje saradnje između Porezne uprave FBiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. ”

Istovremeno, glavna kantonalna tužiteljica smatra da je timski rad Tužilaštva KS sa agencijama za provođenje zakona,  preduvjet  za kvalitetnu i efikasnu borbu protiv ove vrste kriminala, koji treba da doprinese boljem ekonomskom i poslovnom ambijentu.

„Zasigurno će ovakva saradnja rezultirati kvalitetnijim istragama, prvenstveno kada je u pitanju zakonito poslovanje privrednih subjekata,  procesuiranje poreznih utaja, te provođenje proaktivnih i finansijskih istraga.  Zahvaljujemo se Britanskoj ambasadi koja već dugi niz godina daje podršku pravosudnim institucijama kako bi naši rezultati bili bolji a time i građanima vratili povjerenje u vladavinu pravu“.  

Unaprijeđenom saradnjom, ove dvije institucije odgovaraju na preporuke Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Efikasna saradnja agencija za provođenje zakona i tužilaštva, kako je istaknuto,  zasigurno će rezultirati  većim brojem  optužnica u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_0042.JPG

IMG_0035.JPG

IMG_0046.JPG

Ostale fotografije