Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveća slova

Pozdravna riječ

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo kao samostalno državno tijelo preduzima u okviru prava Kantona Sarajevo zakonom određene mjere,  prevashodno u otkrivanju i gonjenju osoba za koje se sumnja da su počinile krivično djelo i tako doprinosi rasvjetljenju i rješenju krivične stvari.

Svaki tužilac, po prirodi svoje funkcije kao stranka u postupku, u ovoj ulozi mora da se odlikuje objektivnošću i nepristrasnošću.

Ali, iako o spornim pitanjima između stranaka u postupku rješava sud kao jedini arbitar, na kraju ostaje konačni sud javnosti.

Zato u cilju povećanja povjerenja u rad ovog tužilaštva obavještavat ćemo  o tome, pod zakonom određenim uslovima, javnost i odgovarajuće organe vlasti i organizacije, rukovodeći se interesima pravde i primjenjujući standarde iz čl. 6. (1) Evropske konvencije o zaštiti  ljudskih prava i osnovnih sloboda.

I ova stranica je, nadamo se, samo još jedan korak u tom pravcu.

S poštovanjem,

                         v.d. glavnog kantonalnog tužioca Anika Kešelj


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

KT-sarajevo.jpg