Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

RADNI SASTANAK DELEGACIJA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO I FEDERALNE UPRAVE POLICIJE S CILJEM JAČANJA SARADNJE I INTENZIVIRANJA RADA NA PREDMETIMA

03.03.2021.

Danas je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo posjetio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman sa svojim saradnicima, načelnikom Federalne istražne službe kriminalističke policije, Ibrom Bešlijom i šefom Detašmana Sarajevo, Mesudom Mustafićem, kojom prilikom je održan radni sastanak sa glavnom tužiteljicom Sabinom Sarajlijom, te njenim zamjenicima Melihom Dugalijom, Seadom Kreštalicom i Hrvojem Čabrajićem. 
Cilj ove službene posjete je jačanje saradnje između Federalne uprave policije (FUP) i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te definisanje najboljih načina na unaprjeđenju zajedničke prakse u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz domena organizovanog i međukantonalnog kriminala, sa akcentom na koruptivna krivična djela, privredni i finansijski kriminal, trgovinu opojnom drogom, cyber kriminal, te druge aspekte rada iz nadležnosti Federalne uprave policije.
Ova posjeta pored segmenta jačanja saradnje ove dvije institucije, iako je dosadašnja saradnja bila na veoma zavidnom nivou, ima za cilj poboljšanje efikasnosti i kvalitete rada, koordinacije istražitelja i tužilaca prilikom provođenja istražnih i posebnih istražnih radnji u konkretnim predmetima koji su u skladu sa godišnjim planom Tužilaštva određeni kao prioriteti u radu, a koji su identificirani kao stvarna društvena prijetnja.
Prilikom sastanka elaborirani su dosadašnji predmeti koji su u toku, te je dogovoreno intenziviranje daljnjih aktivnosti na uspješnom okončanju istih, a u konačnici u cilju donošenja osuđujućih pravosnažnih presuda. Nadalje, dogovoreno je da u narednom periodu tužioci po linijama rada održe radne sastanke sa rukovodiocima i istražiteljima istražnih organizacionih jedinica Uprave policije po navedenim predmetima kako bi se odredile smjernice za brže i efikasnije djelovanje na dokumentovanju krivičnih djela i  izvršilaca. 
Između ostalog, jedan od zaključaka i prijedloga sa sastanka je razvoj operativnih planova, intenziviranje komunikacije, te eventualno formiranje zajedničkih timova Tužilaštva i Federalne  uprave policije sa drugim agencijama, kako bi se na adekvatan način moglo odgovoriti u specifičnim i složenim istragama, a sve u cilju očuvanja sigurnosti i sticanja povjerenja građanstva. 
Policija i tužilaštvo kao dvije međusobno povezane komponente upućene su jedna na drugu i moraju funkcionisati na zavidnom nivou, jer je to jedini ispravan i zakonit način kao i svrha našeg postojanja u borbi protiv kriminala, zaključeno je na sastanku.
„Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je u svakom pogledu za intenziviranje zajedničkih aktivnosti sa Federalnom upravom policije, a na osnovu dosadašnje dobre saradnje koja može biti samo još bolja i jača, spremni smo da iskoristimo sve svoje kapacitete za rad na okončanju aktivnih istraga koje su trenutno naš prioritet”, istakla je glavna tužiteljica Sarajlija sa kojom konstatacijom se složio i zamjenik direktora FUP-a Korman, istaknuvši tom prilikom da je Federalna uprava policije na raspolaganju 24/7 Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo kao i ostalim pravosudnim institucijama sa svim svojim raspoloživim resursima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Posjeta-FUP.jpg