Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

PRVOSTEPENA PRESUDA ZA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA

15.01.2021.

Općinski sud u Sarajevu oglasio je krivim Zlatana Kapića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Prvostepeno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet mjeseci.

 Optuženi se tereti da je tokom oktobra 2015. godine dok je bio predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu Kantona Sarajevo“ (sada Javna ustanova „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“), zaključio Ugovor o korištenju telekomunikacionih usluga sa BH Telecomom iako je znao da za to nema ovlasti i bez provođenja postupka javnih nabavki. Tako je optuženi neovlašteno ispred Javne ustanove,  ugovorio  korištenje asemblirane usluge “Toptim” koja je podrazumijevala i nabavku 24 mobilna telefonska aparata.

Budući da ugovorena usluga nije plaćena jer je optuženi postupio nezakonito mimo svojih ovlaštenja, privredno društvo „BH Telecom“ oštećeno je u ukupnom iznosu od 20.804,35 KM. Prvostepenom presudom, optuženi je obavezan platiti BH Telecomu iznos pričinjene štete.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika.jpg