Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Kontaktirajte nas

14.01.2015.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Ul.Radićeva broj 6
71000 Sarajevo

Centrala Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo
Telefon: +387 (0) 33 276 813

Glavna kantonalna tužiteljica:

v.d. glavnog kantonalnog tužioca Anika Kešelj
Telefon: +387 (0) 33 276 826
Fax: + 387 (0) 33 276 871

Zamjenici Glavne kantonalne tužiteljice:

Anika Kešelj
Telefon: +387 (0) 33 276 828

Aida Topalović
Telefon: +387 (0) 33 276 857

Berina Alihodžić
Telefon: +387 (0) 33 276 834

Sekretar Tužilaštva:

Alen Šarčević
Telefon: +387 (0) 33 276 816

Služba za odnose s javnošću:

Azra Bavčić
Alem Hamzić
Telefon: +387 (0) 33 276 824

Šef Odjela privrednog kriminaliteta:
Kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija
Telefon: +387 (0) 33 276 873

Šef Odjela opšteg kriminaliteta:
Kantonalni tužilac Mladen Furtula
Telefon: +387 (0) 33 276 856

Šef Odjela ratnog zločina:
Kantonalna tužiteljica Aida Ćatović
Telefon: +387 (0) 33 276 820

Šef Odjela za maloljetnike:
Kantonalni tužilac Mladen Furtula
Telefon: +387 (0) 33 276 856

Svakog od gore navedenih tužilaca možete kontaktirati putem E-maila
tako što ćete kucati ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh