Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Prijedlog za određivanje pritvora prema E.H. (1994.), zbog krivičnog djela ubistva u pokušaju

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu Prijedlog za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom E.H. (1994), zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 166. stav 1. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 28. istog Zakona.


Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je protiva E.H (1994) donijelo naredbu o provođenju istrage, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu N.D.
Istraga je u toku.


Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku FBiH u kojem je u stavu 1 definisano da se svatko smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prijedlog za određivanje pritvora prema M.Š. (1944.), zbog krivičnog djela ubistva

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu Prijedlog za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom M.Š. (1944), zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je protiva M.Š. (1944) donijelo naredbu o provođenju istrage, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na štetu O.Z.
Istraga je u toku.


Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku FBiH u kojem je u stavu 1 definisano da se svatko smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema A.R. (1986.), optuženom za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i krivično djelo prikrivanje

Rješenjem Općinskog suda Sarajevo od 30. augusta 2012. godine prema A.R. (1986.) iz Sarajeva, koji se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo tereti da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i krivično djelo prikrivanje, određena je mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.


Nakon što je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u januaru 2011. godine podiglo optužnicu protiv A.R. (1986.) iz Sarajeva zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivično djelo prikrivanje iz člana 300. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se nije odazivao pozivima suda niti je svoj izostanak opravdao. Shodno tome, a obzirom da iz stanja u spisu proizilazi da optuženi A.R. izbjegava pozive suda i time otežava vođenje krivičnog postupka, to je Općinski sud Sarajevo svojim rješenjem od 30. augusta 2012. godine prema istom odredio mjeru pritvora u trajanju od jednog mjeseca, a koja počinje teći od momenta lišenja slobode optuženog.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo optuženi A.R. (1986.) se tereti da je u januaru 2007. godine u Sarajevu, dao na uživanje opojnu drogu prema više osoba i stavio na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge i počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, kao i da je u periodu od kraja oktobra 2004.godine do marta 2005.godine, kupio stvari za koje je znao da su pribavljene krivičnim djelo i počinio krivično djelo prikrivanje.

 


Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku FBiH u kojem je u stavu 1 definisano da se svatko smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema A.E. (1985.) i K.J. (1991.), osumnjičenima za krivično djelo razbojništva

Po prijedlogu nadležnog kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 16. februara 2012. godine prema A.E. (1985.) i K.J. (1991.), osumnjičenima za krivično djelo razbojništva, određena je mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Nakon što je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 14. februara 2012. godine na dalje postupanje predat A.E. (1985.), nadležni kantonalni tužilac je 15. februara 2012. godine donio naredbu o provođenju istrage protiv A.E. (1985.) i K.J. (1991.), obojica iz Sarajeva, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo razbojništva iz člana 289. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Po ispitivanju osumnjičenog A.E. (1985.), postupajući tužilac podnio je Kantonalnom sudu u Sarajevu prijedlog da se prema osumnjičenom odredi mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca. U odnsu na osumnjičenog K.J. (1991.), koji je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo predat 15. februara 2012. godine, određivanje pritvora Tužilaštvo je zatražilo istog dana.

Odlučujući o prijedlogu nadležnog kantonalnog tužioca, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevo donio je 16. februara 2012. godine rješenje, kojim se prema osumnjičenima A.E. (1985.) i K.J. (1991.) određuje pritvor u trajanju od jednog mjeseca iz razloga opisanih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jer se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža, a puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo bi ozbiljnim uznemirenjem građana.

Osumnjičeni A.E. (1985.) i K.J. (1991.) se terete da su 11. februara 2012. godine u Sarajevu, u ugostiteljskom objektu na području općine Stari Grad, kao saizvršioci, uz upotrebu oružja počinili krivično djelo razbojništva iz člana 289. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Istraga je u toku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema S.K. (1990.), optuženom za krivično djelo teške krađe

Po prijedlogu nadležnog kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, rješenjem Općinskog suda Sarajevo od 13. februara 2012. godine prema S.K. (1990.) iz Sarajeva, optuženom za krivično djelo teške krađe, određena je mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Nakon što je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 21. januara 2011. godine podiglo optužnicu protiv S.K. (1990.) iz Sarajeva, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teške krađe iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, po prijedlogu nadležnog kantonalnog tužioca, Općinski sud Sarajevo donio je 13. februara 2012. godine rješenje, kojim se prema optuženom S.K. (1990.) određuje pritvor u trajanju od jednog mjeseca iz razloga jer se optuženi, uprkos upozorenju suda, nije odazivao pozivima suda niti je svoj izostanak opravdao.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema D.A. (1946.), optuženom za krivično djelo teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa

Rješenjem Općinskog suda Sarajevo od 14. februara 2012. godine prema D.A. (1946.) iz Goražda, nastanjenom u Sarajevu, koji se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo tereti da je počinio krivično djelo teško krivčno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, određena je mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Nakon što je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo 27. januara 2010. godine protiv D.A. (1946.) podiglo optužnicu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 3. u vezi sa članom 332. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se, uprkos upozorenju suda, nije odazivao pozivima suda niti je svoj izostanak opravdao, iz kojeg razloga je Općinski sud Sarajevo 14. februara 2012. godine donio rješenje, kojim je prema optuženom D.A. (1946.) određen pritvor u trajanju od 30 dana, a koji počinje teći od momenta lišenja slobode optuženog.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema H.Š. (1978.), osumnjičenom za krivično djelo razbojništva

Po prijedlogu nadležnog kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, rješenjem Općinskog suda Sarajevo od 16. februara 2012. godine prema H.Š. (1978.), osumnjičenom za krivično djelo razbojništva, određena je mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Nakon otvaranja istrage i ispitivanja H.Š. (1978.) iz Gradačca, nastanjenog u Sarajevu, osumnjičenog za krivično djelo razbojništva iz člana 289. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući kantonalni tužilac podnio je 16. februara 2012. godine Općinskom sudu Sarajevo prijedlog da se prema osumnjičenom odredi mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Odlučujući o prijedlogu kantonalnog tužioca, sudija za prethodni postupak Općinskog suda Sarajevo donio je 16. februara 2012. godine rješenje, kojim se prema osumnjičenom H.Š. (1978.) određuje pritvor u trajanju od jednog mjeseca iz razloga opisanih u članu 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jer postoje okolnosti koje opravadavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža.

Osumnjičeni H.Š. (1978.) se tereti da je 13. februara 2012. godine u Sarajevu, na području općine Vogošća, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinio krivično djelo razbojništva iz člana 289. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Istraga u ovom krivičnom predmetu je u toku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema O.Č. (1989.), optuženom za krivično djelo teške krađe

16.02.2012.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je 28. januara 2011. godine optužnicu protiv O.Č. (1989.) iz Sarajeva zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teške krađe iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom da se optuženi nije odazivao pozivima suda niti je svoj izostanak opravdao, to je Općinski sud Sarajevo, po prijedlogu postupajućeg kantonalnog tužioca, 06. februara 2012. godine donio rješenje, kojim je prema optuženom O.Č. (1989.) odredio mjeru pritvora u trajanju od jednog mjeseca, a koji počinje teći od momenta lišenja slobode optuženog.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema K.Đ. (1982.), osumnjičenom za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

10.02.2012.

Nakon otvaranja istrage i ispitivanja K.Đ. (1982.), osumnjičenog za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevu podnio je 02. februara 2012. godine sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Sarajevo prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od jednog mjeseca.

Odlučujući o prijedlogu kantonalnog tužioca, sudija za prethodni postupak Općinskog suda Sarajevo donio je 03. februara 2012. godine rješenje, kojim se prema osumnjičenom K.Đ. (1982.) iz Sarajeva određuje mjera pritvora u trajanju od jednog mjeseca iz razloga navedenih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno obzirom da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža, a puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo bi ozbiljnim uznemirenjem građana.

Osumnjičeni K.Đ. (1982.) se tereti da je u januaru 2012. godine u Sarajevu ostvarivao kontakte sa NN licima, od kojih je kupovao opojnu drogu marihuanu, koju je u svom stanu prepakirao u manje paketiće i istu dalje prodavao konzumentima. Prilikom pretresa stana osumnjičenog od strane ovlaštenih službenih osoba MUP-a Kantona Sarajevo od istog su oduzeti: veća količina opojne droge marihuana, jedna digitalna vaga, četiri mobilna aparata, kao i veći iznos novca koji potiče od prodaje opojne droge. Istraga je u toku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor prema N.J. (1975.), optuženom za krivično djelo teške krađe

03.02.2012.

Nakon što je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo u 11. juna 2011. godine podiglo optužnicu protiv N.J. (1975.) iz Foče, nastanjenog u Goraždu, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teške krađe iz člana 287. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi se nije odazivao pozivima suda niti je svoj izostanak opravdao. Shodno tome, a obzirom da iz stanja u spisu proizilazi da optuženi N.J. izbjegava pozive suda i time otežava vođenje krivičnog postupka, to je Općinski sud Sarajevo svojim rješenjem od 20. januara 2012. godine prema istom odredio mjeru pritvora u trajanju od jednog mjeseca, a koja počinje teći od momenta lišenja slobode optuženog.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh