Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Tužioci

03.01.2019.

URED GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA

-  Sarajlija Sabina – Glavna kantonalna tužiteljica  (Biografija)

 

- Sead Kreštalica - Zamjenik glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta (Biografija)


- Hrvoje Čabrajić - Zamjenik glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta (Biografija)


- Meliha Dugalija - Zamjenica glavne kantonalne tužiteljice za Odjel općeg kriminaliteta, Odjela za maloljetnike i Odjela za ratne zločine (Biografija)

  

Odjel ZA privredni kriminalitet I KORUPCIJU

- Šahinpašić Nina – Šef Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija) 

- Radovanović Sokić Željka – zamjenica šefa Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)

- Alihodžić Berina - Tužiteljica (Biografija)

- Bahtijarević  Alagić Ena - Tužiteljica (Biografija)

- Bajrektarević Aida – Tužiteljica (Biografija)

- Bešlija Aida - Tužiteljice (Biografija)

- Bogunić Sanin – Tužilac (Biografija)

- Čaušević Jasmina – Tužiteljica (Biografija)

- Cvrtak Nevena – Tužiteljica (Biografija)

- Džerahović Medina - Tužiteljica (Biografija)

- Fejzagić Feđa – Tužilac (Biografija)

- Gluhović Dragoslav - Tužilac

- Grujić Blaženka – Tužiteljica (Biografija)

- Hadžismailović Aid - Tužilac (Biografija)

- Ikonić Zoran - Tužilac (Biografija)

- Karić Jovo – Tužilac (Biografija)

- Kurtanović Lejla – Tužiteljica (Biografija)

- Mehmedić Amra – Tužiteljica (Biografija)

- Močević Marko - Tužilac

- Mutevelić Mirza - Tužilac

- Peco Selma - Tužiteljica (Biografija)

- Ruždić Amina – Tužiteljica (Biografija)

- Selimović Samir – Tužilac (Biografija)
 

Odjel ZA opšti kriminalitet

- Heljić Šeila – Šef Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

- Hrapo Safet – Zamjenik Šefa Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

- Breko Jovičić Maja – Tužiteljica (Biografija)

- Bukvić Tahmaz Emela – Tužiteljica (Biografija)

- Džinović Alma - Tužiteljica

- Hasanbegović Lejla – Tužiteljica (Biografija)

- Herceglija Šejla – Tužiteljica (Biografija)

- Imamović Sanita – Tužiteljica (Biografija)

- Jahjefendić Aziz – Tužilac (Biografija)

- Jovanović Saša - Tužilac (Biografija)

- Keranović Nermin - Tužilac

- Knežević Jasminka – Tužiteljica (Biografija)

- Kurilić Iva - Tužiteljica

- Martinčević Darko - Tužilac

- Meršnik Mona – Tužilac (Biografija)

- Šaćirović Edin – Tužilac (Biografija)

- Slijepčević Dragan – Tužilac (Biografija)

- Topalović Aida - Tužiteljica (Biografija)

- Turić Aida – Tužiteljica (Biografija)

- Karić Džemal – Tužilac  

Odjel za ratne zločine

- Ćorović Nedžad – Šef Odjela za ratne zločine (Biografija)

- Tomić Anđušić Željka - Tužiteljica (Biografija) 

                                                                    Odjel za maloljetnike

- Hajdo Balta Advija – Šef odjela za maloljetnike  (Biografija)

- Škaljić Sanela - Tužiteljica  (Biografija)

- Pašić Maja - Tužiteljica

 

 

Svakog od gore navedenih tužilaca možete kontaktirati putem E-maila tako što ćete kucati ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh