Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Tužioci

03.01.2019.

URED GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA

-  Sarajlija Sabina – Glavna kantonalna tužiteljica  (Biografija)

 

- Alihodžić Berina – Zamjenica glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta i korupcije (Biografija)

 

- Topalović Aida – Zamjenica glavne kantonalne tužiteljice za Odjel opšteg kriminaliteta i Odjela za maloljetnike (Biografija) 

 

Odjel ZA privredni kriminalitet I KORUPCIJU

- Kreštalica Sead – Šef Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)
- Jolović Bojana – Zamjenik Šefa Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)

- Bogunić Sanin – Tužilac (Biografija)

- Ikonić Zoran - Tužilac (Biografija)
- Čaušević Jasmina – Tužiteljica (Biografija)
- Mehmedić Amra – Tužiteljica (Biografija)
- Kurtanović Lejla – Tužiteljica (Biografija)
- Bahtijarević  Alagić Ena - Tužiteljica (Biografija)
- Aličehajić Nevena – Tužiteljica (Biografija)
- Kulenović Nermina – Tužiteljica (Biografija)
- Ruždić Amina – Tužiteljica (Biografija)
- Fejzagić Feđa – Tužilac (Biografija)
- Selimović Samir – Tužilac (Biografija)

- Šahinpašić Nina – Tužiteljica (Biografija)

- Karić Jovo – Tužilac (Biografija)

- Čabrajić Hrvoje – Tužilac (Biografija)
- Čekić Borislav – Tužilac (Biografija)

- Džerahović Medina - Tužiteljica (Biografija)

- Hadžismailović Aid - Tužilac (Biografija)

- Peco Selma - Tužiteljica (Biografija)

- Grujić Blaženka – Tužiteljica (Biografija)

- Bajrektarević Aida – Tužiteljica (Biografija)

- Mutevelić Mirza - Tužilac

- Radovanović Sokić Željka – Tužiteljica (Biografija)

- Bešlija Aida - Tužiteljice (Biografija)


 

Odjel ZA opšti kriminalitet

- Heljić Šeila – Šef Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

- Hrapo Safet – Zamjenik Šefa Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

- Dugalija Meliha – Tužiteljica (Biografija)
- Slijepčević Dragan – Tužilac (Biografija)
- Knežević Jasminka – Tužiteljica (Biografija)
- Pašić Maja - Tužiteljica

- Šaćirović Edin – Tužilac (Biografija)
- Jahjefendić Aziz – Tužilac (Biografija)
- Karić Džemal – Tužilac
- Hasanbegović Lejla – Tužiteljica (Biografija)
- Herceglija Šejla – Tužiteljica (Biografija)
- Imamović Sanita – Tužiteljica (Biografija)

- Jovanović Saša - Tužilac (Biografija)
- Vukojičić Mladen – Tužilac (Biografija)
- Breko Jovičić Maja – Tužiteljica (Biografija)

- Bukvić Tahmaz Emela – Tužiteljica (Biografija)
- Meršnik Mona – Tužilac (Biografija)

- Turić Aida – Tužiteljica (Biografija)

 

 

 

Odjel za ratne zločine

- Ćorović Nedžad – Šef Odjela za ratne zločine (Biografija)

- Tomić Anđušić Željka - Tužiteljica (Biografija)


 

                                                                Odjel za maloljetnike

- Hajdo Balta Advija – Šef odjela za maloljetnike  (Biografija)

- Škaljić Sanela - Tužiteljica  (Biografija)

 

 

Svakog od gore navedenih tužilaca možete kontaktirati putem E-maila tako što ćete kucati ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh