Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Tužioci

03.01.2019.

URED GLAVNOG KANTONALNOG TUŽIOCA

-  Kešelj Anika v.d. glavnog kantonalnog tužioca  - Odjel privrednog kriminaliteta i korupcije (Biografija)  

 

- Topalović Aida – Zamjenica Glavne kantonalne tužiteljice za Odjel opšteg kriminaliteta i Odjela za maloljetnike (Biografija)


- Alihodžić Berina – Zamjenica Glavne kantonalne tužiteljice za Odjel privrednog kriminaliteta i korupcije (Biografija)
 

Odjel ZA privredni kriminalitet I KORUPCIJU

- Sarajlija Sabina – Šef Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)

- Jolović Bojana – Zamjenik šefa Odjela za privredni kriminalitet i korupciju (Biografija)

- Bogunić Sanin – Tužilac (Biografija)
- Osmić Senad –  Tužilac (Biografija)
- Kreštalica Sead – Tužilac (Biografija)

- Ćorović Nedžad – Tužilac (Biografija)
- Ikonić Zoran - Tužilac (Biografija)
- Čaušević Jasmina – Tužiteljica (Biografija)
- Mehmedić Amra – Tužiteljica (Biografija)
- Kurtanović Lejla – Tužiteljica (Biografija)
- Bahtijarević  Alagić Ena - Tužiteljica (Biografija)
- Aličehajić Nevena – Tužiteljica (Biografija)
- Kulenović Nermina – Tužiteljica (Biografija)
- Ruždić Amina – Tužiteljica (Biografija)
- Fejzagić Feđa – Tužilac (Biografija)
- Selimović Samir – Tužilac (Biografija)

- Šahinpašić Nina – Tužiteljica (Biografija)

- Karić Jovo – Tužilac (Biografija)

- Čabrajić Hrvoje – Tužilac (Biografija)
- Čekić Borislav – Tužilac (Biografija)

- Džerahović Medina - Tužiteljica (Biografija)

- Hadžismailović Aid - Tužilac (Biografija)

- Peco Selma - Tužiteljica (Biografija)

- Grujić Blaženka – Tužiteljica (Biografija)

- Bajrektarević Aida – Tužiteljica (Biografija)

- Tomić Anđušić Željka - Tužiteljica (Biografija)

- Mutevelić Mirza - Tužilac

- Radovanović Sokić Željka – Tužiteljica (Biografija)

- Pašić Maja – Tužiteljica (Biografija)

- Dubak Igor – Tužilac (Biografija)
- Bešlija Aida - Tužiteljice (Biografija)

Odjel ZA opšti kriminalitet

- Furtula Mladen – Šef Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)

- Dugalija Meliha – Zamjenik šefa Odjela za opšti kriminalitet (Biografija)
- Heljić Šeila – Tužiteljica (Biografija)

- Slijepčević Dragan – Tužilac (Biografija)
- Knežević Jasminka – Tužiteljica (Biografija)
- Šaćirović Edin – Tužilac (Biografija)
- Jahjefendić Aziz – Tužilac (Biografija)
- Hrapo Safet – Tužilac (Biografija)
- Karić Džemal – Tužilac
- Hasanbegović Lejla – Tužiteljica (Biografija)
- Herceglija Šejla – Tužiteljica (Biografija)
- Imamović Sanita – Tužiteljica (Biografija)
- Vukojičić Mladen – Tužilac (Biografija)
- Breko Jovičić Maja – Tužiteljica (Biografija)

- Bukvić Tahmaz Emela – Tužiteljica (Biografija)
- Meršnik Mona – Tužilac (Biografija)

- Turić Aida – Tužiteljica (Biografija)

- Marilović Ljiljana – Tužiteljica (Biografija)

 

Odjel za ratne zločine

- Ćatović Aida – Šef Odjela za ratne zločine (Biografija)

- Jovanović Saša - Tužilac (Biografija)

                                                             Odjel za maloljetnike

- Škaljić Sanela - Tužiteljica (Biografija)

- Hajdo Balta Advija – Tužiteljica (Biografija)

 

Svakog od gore navedenih tužilaca možete kontaktirati putem E-maila tako što ćete kucati ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh