Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

24.06.2016.

                                                                   UPRAVA TUŽILAŠTVA


Upravom tužilaštva rukovodi Glavni tužilac pri čemu mu pomaže Sekretar tužilaštva  i direktno mu odgovara za rad Uprave.

U Upravi tužilaštva se obezbjeđuju uslovi za rad tužilaštva, organizuje unutrašnje poslovanje tužilaštva, obezbjeđuje da se poslovi vrše uredno i na vrijeme, posebno poslovi za ostvarivanje prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, vode odgovarajuće evidencije vezano za opšte i kadrovske poslove, kao i drugi poslovi propisani zakonom i drugim aktima.

Upravu tužilaštvu čine:
- Ured sekretara Tužilaštva,
- Odjeljenje za registar, arhivu, prijem i otpremu pošte,
- Odjeljenje za računovodstvo i finansijsko – materijalne poslove,
- Odjeljenje prepisa i diktata,
- Odjeljenje za administrativno – tehničke, opšte i pomoćne poslove


- Ured sekretara tužilaštva:
Sekretar tužilaštva: Alen Šarčević,
Stručni saradnik za poslove uprave: Berina Ganija


- Odjeljenje za računovodstvo i  finansijsko-materijalne poslove
Šef računovodstva: Muharem Hadžialić,
Stručni savjetnik za računovodstvo: Sevdija Gibanica,
Viši samostalni referent za kontiranje i materijalnu likvidaturu: Srđan Roljić,
Viši referent za blagajničko poslovanje: Samka Hasanović
Viši referent – ekonom: Ahmed Ušanović


- Odjeljenje za registar, arhivu, prijem i otpremu pošte
Stručni saradnik za poslove pisarnice: Azra Selmanović
Viši referent za prijem i otpremu pošte: Nihad Kajmović ,Dženita Sirčić, Dženana Jamakosmanović, Aldin Brdar, Neira Alomerović
Viši referent – upisničar: Amira Mešić, Arnela Selimović, Nenad Crnogorčević, Amra Svraka, Mladenka Bandić, Esin Imamović, Edina Šuško, Samra Kulender, Midhata Vatrić, Dženan Durmo
Viši samostalni referent za poslove arhive i čuvanje akata: Sanela Huseinagić. 
Kuriri: Haris Avdić, Zuković Sadika, 

 

- Odjeljenje prepisa i diktata
Šef daktilobiroa: Amela Karić,
Viši referent – daktilograf: Emina Mulahasić, Rizajeta Kiridžić, Azra Ćurt, Amela Fazlagić, Mirsada Musić, Razija Brajlović, Alma Lihovac, Indira Džafović  - Delalić, Eldina Šehović, Irma Drndo, Irma Musić, Lucijana Cerović, Nermina Branković, Elma Habibija, Jovana Furtula, Amra Kolar, Hana Kadić, Arnela Bilalović, Nerma Selimbegović, Saliha Mehić, Mujesira Kobiljar, Fadila Čubara, Emina Lelo, Muamera Bečić, Amra Ćatović, Izeta Hasović, Samra Džaferović, Nejla Budimlija, Elma Mandžo, Vahida Alić, Mustafa Cero, Kukrica Merima, Cerić Maja, Merisa Puka, Aldijana Baždar, Jasmina Behlulović . 


- Odjeljenje za administrativno – tehničke, opšte i pomoćne poslove
Tehnički sekretari: Mirsada Đuzo, Enisa Gušić, Fikreta Kuzek i Sanela Hrgić
Viši referent – vozač: Adi Omerović i Mirsad Kamišević
Pomoćni radnik – kurir, poslovi kopiranja: Adis Hasović, Fikret Salihović
Referent unutrašnjeg osiguranja: Haris Dugalija, Meho Kandić, Senad Obuća, Ibrahim Uglješa, Kenan Babić.

Odjel za informacionu i komunikacionu tehnologiju - Viši referenti: Muharem Hrvačić, Almin Botulja, Kenan Ćatić.    Viši samostalni referent TCMS Administrator Kenan Sinanija

 

Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem e-maila, tako što ćete ukucati ime.prezime@pravosudje.ba.


 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh