Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Pozdravna riječ

Riječ glavne kantonalne tužiteljice
 
 
            Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je samostalno i nezavisno državno tijelo koje u okviru prava i dužnosti Kantona Sarajevo preduzima zakonom utvrđene mjere na otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela.

            Naš rad se zasniva na principima nezavisnosti i nepristrasnosti, jednakosti, transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma, a sve u cilju jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa i jačanja vladavine prava.

            Posebnu pažnju posvećujemo usvajanju i primjeni međunarodnih standarda u svom radu, poštivanju prava oštećenih, svjedoka, osumnjičenih i ostalih sudionika u postupku.

            Naše aktivnosti organizujemo tako da povećamo i unapređujemo efikasnost i kvalitet rada i institucionalno jačamo Tužilaštvo, kako bi se u okviru svojih nadležnosti efikasno suprotstavili svim oblicima kriminaliteta. Uz poruku da se kriminal ne isplati i uz profesionalan odnos zaposlenih prema korisnicima usluga Tužilaštva, nastojimo da doprinesemo da Kanton bude sigurnije mjesto za život i rad.

            Preko naše web stranice možete pratiti rad Tužilaštva, jer ćemo nastaviti ažurno predstavljanje naših aktivnosti, te tako olakšati pristup informacijama od značaja za javnost.

S poštovanjem,

 

                                                    GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA
                                                                                      Sabina Sarajlija


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh