Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

28.06.2010.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je samostalno državno tijelo, koje u okviru prava Kantona Sarajevo poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenje osoba za koje postoje osnovi sumnje da su počinile krivična djela, te vrši druge poslove određene zakonom.

Tužilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom BiH, Ustavom F BiH i Ustavom Kantona Sarajevo, te shodno tome štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, kao i prava i interese pravnih osoba utvrđenih zakonom, osiguravajući na taj način ustavnost i zakonitost.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo uspostavljeno je sa jurisdikcijom na području Kantona Sarajevo. Sjedište Tužilaštva nalazi se u Sarajevu.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh