Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

Često postavljana pitanja

   1 - 6 / 15  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
ŠTA JE TO SVJEDOK? VODIĆ ZA DJECU SVJEDOKE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA U BIH ZA DJECU OD 7 - 11 GODINA

ŠTA JE TO SVJEDOK? VODIĆ ZA DJECU SVJEDOKE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA U BIH ZA DJECU OD 7 - 11 GODINA

ŠTA JE TO SVJEDOK? VODIĆ ZA DJECU SVJEDOKE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA U BIH ZA DJECU OD 7 - 11 GODINA

29.05.2017.

Odjel za podršku svjedocima

Odjel za podršku svjedocima

Uloga Odjela za podršku svjedocima je da pruži psihološku, administrativnu i drugu vrstu podrške osobama koja se pojavljuju u svojstvu svjedoka u svim fazama krivičnog postupka.

28.04.2016.

Obavještenje

Obavještenje

Ovim putem Vas obavještavamo da pri Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo djeluje Odjel za podršku svjedocima koje Vama kao svjedoku stoji na usluzi...

03.06.2011.

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

Ko je oštećeni u krivičnom postupku?

Ko ima status osuđene osobe?

Ko ima status osuđene osobe?

Ko ima status osuđene osobe?

   1 - 6 / 15  >