Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

VSTV BiH, EU i Vanjskotrgovinska komora BiH, u Mostaru organizovali radionicu o mirnim načinima rješavanja privrednih sporova

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) i Vanjskotrgovinska komora BiH organizovali su u Mostaru, 16. jula 2021. godine, informativnu radionicu o prednostima alternativnih i mirnih načina rješavanja privrednih sporova, namijenjenu poslovnoj zajednici u BiH.

21.07.2021.

189 sudija i tužilaca dalo saglasnost da se javno objave njihovi finansijski izvještaji

(Sarajevo, 19. juli 2021. godine) – Na poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) upućenog sudijama i tužiocima da dobrovoljno daju saglasnost za objavu godišnjih ličnih finansijskih izvještaja, veći broj nosilaca pravosudnih funkcija je pozitivno odgovorio i dao saglasnost da se njihovi finansijski izvještaji javno objave na web stranici VSTV-a BiH.

19.07.2021.

VSTV BiH najavljuje posjetu Tuzlanskom kantonu 16.07.2021.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV-a BiH) Halil Lagumdžija održao je danas sastanak sa Frankom Bradsherom 15.07.2021.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 15.07.2021.

Nastavak realizacije projekta "Lopov uvijek bude otkriven" i pripremne aktivnosti za realizaciju novog programa prevencije kriminaliteta koji će se odnositi na borbu protiv trgovine ljudima. 15.07.2021.

Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji 06.07.2021.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu