Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

KOLEGIJ GLAVNIH TUŽILACA FEDERACIJE BIH U MOSTARU

15.02.2019.

Kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH u Mostaru: Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu prioritetno će postupati u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se održao 28. i 29. januara ove godine u Mostaru. Ovom prilikom glavni tužioci dogovorili su se kako će tužilaštva pripremiti planove dinamike rješavanja predmeta visoke i srednje korupcije, te ih dostaviti Federalnom tužilaštvu Federacije BiH do početka marta 2019. godine. 
Glavni tužioci su se na kolegiju upoznali sa  relevantnim statističkim podacima i zaključili kako su tužilaštva u Federaciji BiH u 2018. godini u potpunosti postigla ciljane rezultate koji su se odnosili na smanjenje broja starih predmeta. Tužilaštva Federacije BiH u prethodnoj godini nisu uspjela skratiti prosječnu dužinu trajanja predmeta, ali su u potpunosti ispunili svoje ciljeve koji se odnose na smanjenje broja neriješenih prijava i istraga.


Na kolegiju je dogovoreno kako će tužilaštva u narednom periodu nastaviti jačati transparentnost u radu, te intenzivirati aktivnosti koje se odnose na unapređenje službenih web stranica. Također, glavni tužioci su u potpunosti podržali nastavak izrade uputstva za komunikaciju u tužilaštvima, uz intenzivne konsultacije sa glavnim tužiocima i glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću. Glavni tužioci su se složili kako je važno nastaviti jačati internu i eksternu komunikaciju u tužilaštvima, te na taj način graditi povjerenje javnosti u rad tužilaštava.


Naredni kolegij glavnih tužilaca Federacije BiH planiran je za mart ove godine. Organizaciju kolegija redovno podržavaju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH.
 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

collegium_Mostar_28012019-1.jpg

collegium_Mostar_28012019-2.jpg

collegium_Mostar_28012019-5.jpg