Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

21.12.2018.

 

Jučer je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju su prezentovani planovi i programi rada osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji BiH za 2019. godinu, te na osnovu istih usaglašeni pravci djelovanja u smislu izrade Plana i programa rada Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom izlaganja i diskusije je usaglašena potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati unapređenjem organizacije i rezultata rada sudske policije, a time i povećanje efikasnosti u radu i stvaranja adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.

Također, u toku kolegija, bilo je riječi i o permanentnoj obuci službenika sudske policije za narednu godinu, koja se proteklih godina pokazala kao veoma korisna, te se došlo do zaključka da se sa obukama nastavi, uz eventualne izmjene koje bi dovele do boljih rezultata rada kako službenika sudske policije, tako i sudske policije kao institucije.

Nakon održanog stručnog kolegija u organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je održan svečani ručak i druženje kojem su pored predstavnika sudske policije prisustvovale i druge zvanice, odnosno pozvani predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, izvršne i sudske vlasti, policijskih agencija i drugih institucija sa kojima sudska policija ostvaruje kontinuiranu saradnju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh