Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

07.09.2010.

Zakon o slobodi pristupa informacijma u Federaciji Bosne i Hercegovine garantuje Vam pravo pristupa informacijama koje se nalaze pod kontrolom  javnih organa, uključujući i Kantonalo tužilaštvo Kantona Sarajevo. Ovim zakonom svakoj pravnoj i fizičkoj osobi omogućava se pristup informacijama koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a ovo Tužilaštvo ima odgovarajuću obavezu da Vam tražene informacije priopći.

Međutim, Tužilaštvo može uskratiti davanje informacija pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, a naročito ukoliko bi priopćavanjem informacija mogla biti nanesena šteta u procesu spriječavanja i otkrivanja kriminala.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija sadržina je tačno definirana Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na ovoj stranici možete pronaći cjelokupan tekst Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vodič za pristup informacijama, kao i Index registar, koji sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, oblik u kojem informacije stoje na raspolaganju i mjesto pristupa informacijama.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh